Sürdürülebilirliği Önemsiyoruz

             
         

"Sürdürülebilir kalkınma"

 

"Önce teşhis, sonra tedavi"

 

"Yangın önlemede patentli mikrokapsülasyon teknolojisi"

Mühendislik

İşletmenizde sürdürülebilirliği sağlayacak ürün tedariği ve hizmetlerle ilgili projelendirme, proje yönetimi ve teknik hizmetleri sağlıyoruz.

Üretkenlik/Verimlilik Artırma

Mevcut altyapınız ve operasyonunuzu ispatlanmış metodlar ile en iyi şekilde analiz ettikten sonra üretkenliğinizi ve verimliliğiniz artıracak en etkin çözümleri sunuyoruz.

Sürdürülebilir Enerji

Üretim ve operasyonunuzun verimliliği ve aksamaması için enerji tedariği ve kullanımınızı sürdürülebilir hale getiren çözümleri ve yöntemleri sunuyoruz.

Danışmanlık

İşletmenizde sürdürülebilirlikle ilgili doğru yatırımların yapılması, operasyonel iyileştirme çözümleri önerilmesi, uygulanması ve raporlanması ile ilgili uçtan uca danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Enerji Yönetimi

Endüstri 4.0 olarak adlandırdığımız çağın yeni teknolojilerinden yararlanarak işletmenizde uçtan uca enerji yönetimi hizmeti sunuyoruz: ölçme, raporlama, optimizasyon, fatura yönetimi, tedarikçi seçimi, enerji satınalma.